Context & Project

10.000

personen in België worden jaarlijks getroffen door een onverwachte hartstilstand.

10%

is het overlevingspercentage van slachtoffers van een hartstilstand in België.

3.000

van deze personen zouden gered kunnen worden als ze binnen de 2-3 minuten gereanimeerd worden (door opgeleide omstanders).

De enige twee interventies waarvan de doeltreffendheid op deze overlevingskans wetenschappelijk bewezen is, zijn cardiopulmonaire reanimatie (CPR) en het gebruik van een automatisch externe defibrillator (AED), beiden indien toegepast in de eerste minuten na het voorkomen van de hartstilstand. Deze handelingen kunnen gemakkelijk door iedereen uitgevoerd worden.

De kans dat een slachtoffer vroegtijdig gereanimeerd wordt

In België heeft een slachtoffer van hartstilstand buiten het ziekenhuis slechts 50% kans op een vroegtijdige reanimatie door een omstander, veelal door gebrek aan kennis of durf.
Door het groot publiek op te leiden in basisreanimatie, hopen we een positieve invloed te hebben op het aantal en de kwaliteit van de vroegtijdig toegediende reanimaties door omstanders en op het overlevingspercentage.

Deze educatie van basisreanimatie op grote schaal is de bestaansreden van project Minipop.

De hoge prijs van de klassieke reanimatiepoppen en onze onwil om een financiële bijdrage op te
leggen aan onderwijsinstellingen, heeft ons ertoe aangezet een simpel maar doeltreffend
pedagogisch instrument te creëren: de Minipop.

Project Minipop

Teach the teacher
vorming

Onze instructeurs vormen een groepje leerkrachten
(6 tot 8) in uw etablissement, die nadien jaarlijks de
jongeren vormen.

3 uur

Theorie Basic Life Support & Automatisch Externe Defibrillator volgens de «European Resuscitation Council».

Didactisch materiaal

Ter beschikking gesteld om de jongeren te vormen: Minipoppen, educatief filmpje, Powerpointpresentatie, ludiek diploma in te vullen, informatiemap.

Autonoom project

Na de Teach the teacher vorming is het etablissement zelf verantwoordelijk voor de vorming aan de jongeren.

Om uw etablissement te vormen, mag u ons contacteren via [email protected] of via de website en
ons de onderstaande informatie doorsturen:

– de gegevens van uw school of jeugdorganisatie
– het aantal te vormen leerkrachten of opvoeders
– het aantal gewenste Minipoppen (het aantal van een klas leerlingen/leden)
– en drie voorstellen van data!

LogoAmisSamu2

De Vrienden van de MUG

De Vrienden van de MUG vzw is actief binnen het domein van de hartstilstand sinds 1987, met als doel op lange termijn het overlevingspercentage van slachtoffers van een hartstilstand te verbeteren. Hieronder vindt u een beschrijving van onze drie wetenschappelijke projecten.

MINIPOP - Vormingen in basisreanimatie voor de jeugd

Project Minipop werd opgestart in 2009 en is een educatief project dat zich toelegt op het aanleren van basisreanimatie aan de jeugd vanaf 10 jaar.
Het project stelt aan scholen en jeugdorganisaties een praktische opleiding van basisreanimatie voor, bestaande uit een Teach the teacher vorming van een groepje leerkrachten/opvoeders (3u) die op hun beurt de leerlingen opleiden (2 lesuren).
De deelname aan het project en het educatief materiaal zijn volledig gratis.

B-CAR - Oprichting van een databank van hartstilstanden in België

LogoBeCar

De databank B-CAR, een nationaal register van hartstilstanden opgericht in 2012, is een wetenschappelijk analyse-instrument voor de opvang- en behandelingstrategieën van een hartstilstand.
Het doel is om alle hartstilstanden die buiten het ziekenhuis in België voorkomen op te nemen, via een codering van precieze informatie omtrent de manier waarop hartstilstanden worden opgevangen.
De verzameling in een databank van specifieke parameters voor elke medische interventie betreffende een hartstilstand zal het vergemakkelijken om een nauwkeurige analyse te kunnen maken van de effecten van onze acties op de overleving bij hartstilstanden.
De databank zal toelaten medische praktijken aan te passen of te veranderen en aanbevelingen te doen ter attentie van de overheidsdienst bevoegd voor gezondheid.

AED - Vermeerdering van het aantal Automatische Externe Defibrillators op openbare plaatsen

Sinds de opstart van Project AED in 1987 is haar doel het aantal AEDs verhogen en hun toegankelijkheid
verbeteren op openbare plaatsen, alsook het breed publiek informeren over de rol en het gebruiksgemak ervan.
Tussen het plaatsvinden van een hartstilstand en de opvang ervan door professionele hulpdiensten, is de snelle toegang tot en de kennis over een AED van levensbelang.
Project AED heeft in dit kader erkende 112 ziekenwagens en interventiewagens van de politie voorzien van AEDs, politieagenten gevormd in het opvangen van een hartstilstand voor aankomst van de hulpdiensten en een systeem van geolocalisatie ontwikkeld.

Terug naar Onthaal...

Ook een vorming plannen in uw school of jeugdorganisatie?
Aarzel niet om ons te contacteren…