header
 
separateur
separateur
separateur

q

 

q

 

 

 

 

thumb-1

Onderstaande tabel vat het te volgen proces samen. Deze tabel werd ontwikkeld door de European Resuscitation Council (ERC) die internationale erkenning geniet inzake reanimatiematerie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wanneer u een bewusteloze persoon aantreft, is de eerste reflex na te gaan of men deze in alle veiligheid kan benaderen.

De toenadering mag geen enkel risico vormen voor zichzelf, voor het slachtoffer of voor eventuele toeschouwers. De te overwegen risico’s zijn brand, elektrocutie, explosie en aardverschuivingen (bouwwerven of beschadigde gebouwen) of gevaren gelinkt aan het wegverkeer in de omgeving.

Verifieer vervolgens of de persoon reageert door lichtjes de schouders te schudden en met een luide stem te vragen « (Meneer/Mevrouw) Gaat het? ». Bij afwezigheid van een reactie, roep luidkeels om hulp.
De volgende stap bestaat er uit de luchtwegen te openen. Het slachtoffer ligt hiervoor bij voorkeur op de rug. Leg één hand op het voorhoofd van het slachtoffer en kantel het hoofd naar achter, met behulp van twee vingers van de andere hand waarmee u de kin optilt. Deze twee handelingen maken de luchtwegen vrij.
Nu is het mogelijk om de ademhaling te controleren. Benader het gezicht van het slachtoffer om een beweging van de borstkas te zien, eventuele ademgeluiden te horen en een luchtstroom te voelen. Kijken, Luisteren en Voelen moet niet langer dan 10 seconden duren om te bepalen of het slachtoffer normaal ademt.
Als de ademhaling afwezig of niet normaal is, bel dan onmiddellijk het uniek internationaal noodnummer (112). Vermeld duidelijk de volgende zaken: de precieze locatie; het feit dat het slachtoffer bewusteloos is en niet meer ademt; en dat CPR bezig is of zal beginnen. Als het slachtoffer normaal ademt, leg haar/hem in stabiele zijligging (link). Als u weet dat er zich een AED in de buurt bevindt, vraag aan iemand om deze te gaan halen. Als er geen AED in de buurt is of indien er niemand anders in de buurt is, begin onmiddellijk met CPR.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haut de page

Copyright © minipop.be

separateur

 

 

separateur
FR / NL
a