header
 
separateur
separateur
separateur

q

 

 

 

thumb-1

Onderstaande tabel vat het te volgen proces samen. Deze tabel werd ontwikkeld door de European Resuscitation Council (ERC) die internationale erkenning geniet inzake reanimatiematerie.

 

 

 

CPR bestaat hoofdzakelijk uit twee acties: borstcompressies en beademingen. Idealiter bevindt het slachtoffer zich op zijn rug op een stevige achtergrond.

Borstcompressies

Begin CPR met een serie van 30 borstcompressies.

Plaats de hiel van de ene hand op het midden van de borstkas en plaats de hiel van de andere hand bovenop de eerste hand. Haak de vingers ineen en richt ze naar boven. Plaats vervolgens uw uitgestrekte armen op de borstkas van het slachtoffer, zodat uw schouders loodrecht boven de borst komen te staan. Druk zo hard mogelijk op de borst.

De compressies moeten een diepte van 5 à 6 cm bereiken en moeten worden toegediend met een regelmatig ritme van 100 tot maximum 120 compressies per minuut (ritme van Stayin’ Alive van de Bee Gees), ervoor zorgend dat de druk op de borstkas na elke compressie volledig opgeheven wordt.

Beademingen

De termen (kunstmatige) ventilatie en beademingen komen overeen met de term « mond-op-mondbeademing ». Na 30 compressies, geef 2 beademingen zoals hieronder beschreven:

Positioneer het hoofd zoals beschreven bij de handelingen die de luchtwegen vrijhouden (hoofdkanteling naar achter en kinlift (Kijken, Luisteren en Voelen)). Knijp de neusgaten toe met de hand die het hoofd naar achter kantelt. Adem normaal in, plaats de eigen lippen rond de mond van het slachtoffer en sluit deze goed af zodat er geen lucht kan ontsnappen. Adem zacht uit gedurende 1 seconde en verifieer of de borstkas van het slachtoffer lichtjes omhoog komt. Neem wat afstand van het gezicht van het slachtoffer en adem normaal in. Herhaal dezelfde handelingen voor een tweede beademing. Na de al dan niet doeltreffende beademingen, onmiddellijk de borstcompressies hernemen. Indien u geen mondbeademing wil/kan doen, is een ononderbroken reanimatie met enkel compressies altijd te verkiezen boven helemaal geen reanimatie.

Als er geen AED beschikbaar is of als er geen schok aangewezen is, ga zonder onderbreking door met CPR (het afwisselend toebrengen van 30 borstcompressies en 2 beademingen) tot de hulpdiensten het overnemen, tot het slachtoffer opnieuw normaal begint te ademen of tot u uitgeput bent. De compressies laten toe om de bloeddoorstroming te behouden en de beademingen voorzien de longen van zuurstof.

De combinatie van deze twee acties vertraagt het toebrengen van onherstelbare schade aan de hersenen en aan het hart.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Haut de page

Copyright © minipop.be

separateur

 

 

separateur
FR / NL
a