header
 
separateur
separateur
separateur

q

 

 

 

 

thumb-1

Onderstaande tabel vat het te volgen proces samen. Deze tabel werd ontwikkeld door de European Resuscitation Council (ERC) die internationale erkenning geniet inzake reanimatiematerie. 

 

 

 

De EERSTE MINUTEN na een hartstilstand zijn van CRUCIAAL BELANG.

Een goede aanpak verhoogt de overlevingskans tot 50-70%.

Eender wie kan het slachtoffer zijn van een hartaanval en meestal (in 8 op de 10 gevallen) gebeurt dit thuis.
Als er zich iemand in de buurt bevindt, is snelle en doeltreffende hulp bieden zeer belangrijk. Tijd is ontegensprekelijk een beslissende factor. Indien er geen CPR gebeurt, vermindert de kans op een succesvolle afloop met ongeveer 10% per minuut.

De enige doeltreffende aanpak is het noodnummer 112 te bellen en onmiddellijk met cardiopulmonaire reanimatie (CPR) te starten in afwachting van de aankomst van de hulpdiensten. De borstcompressies zorgen ervoor dat er zuurstof naar de hartspier en de hersenen stroomt (onherstelbare schade wordt zo voorkomen) en ze verhogen de doeltreffendheid van de hierop volgende defibrillaties.

 

a

 

De « keten van overleving » stelt een reeks handelingen voor die chronologisch moeten uitgevoerd worden om het slachtoffer van een hartstilstand optimale slaagkansen op overleving te bieden. Deze handelingen vormen de « schakels » van een keten, waarbij elke schakel onontbeerlijk is voor het succes van de gehele onderneming.

De eerste drie fases van de keten, ‘vroegtijdige herkenning’, ‘vroegtijdige reanimatie’ en ‘vroegtijdige defibrillatie’ kunnen door iedere persoon uitgevoerd worden die gevormd is in basis-CPR en een defibrillator durft gebruiken

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Haut de page

Copyright © minipop.be

separateur

 

 

separateur
FR / NL
a