header
 
separateur
separateur
separateur

q

 

 

 

 

thumb-1

Onderstaande tabel vat het te volgen proces samen. Deze tabel werd ontwikkeld door de European Resuscitation Council (ERC) die internationale erkenning geniet inzake reanimatiematerie. 

 

 

 

 

 

 

Als er een automatische externe defibrillator (AED) beschikbaar is, activeer en gebruik deze zo snel mogelijk en zorg er terwijl voor dat de tijd van de onderbreking tussen de compressies geminimaliseerd wordt.

Bepaalde defibrillatormodellen activeren zich automatisch wanneer het deksel geopend wordt, anderen hebben een “aan”-knop. Als er twee personen aanwezig zijn, gaat er één voort met CPR terwijl de andere de AED activeert. Indien u alleen bent, onderbreek de borstcompressies zo kort mogelijk om de AED te activeren.

De vocale instructies zullen u doorheen het proces leiden. Eerst zal uitgelegd worden waar u de elektrodes dient te plaatsen. Terwijl de AED het hartritme analyseert blijft iedereen, ook de hulpverlener, op voldoende afstand van het slachtoffer. Indien het ritme defibrilleerbaar is, zal de AED een schok aanbevelen. Na verzekerd te hebben dat niemand het slachtoffer aanraakt, druk de schokknop in. Vervolgens, indien de AED vraagt om CPR te hervatten, herbegin onmiddellijk met reeksen van 30 compressies en 2 beademingen.

Stop enkel met CPR wanneer de hulpdiensten het overnemen, als het slachtoffer reageert of als u uitgeput bent. Laat de elektrodes op het lichaam plakken, zelfs wanneer het slachtoffer praat en de ogen opent. Als het hartritme hersteld is maar het slachtoffer bewusteloos blijft, leg hem/haar in stabiele zijligging.

Het ritme dat een hartstilstand veroorzaakt is meestal een ventrikelfibrillatie, een chaotisch ritme dat niet meer toelaat de bloedcirculatie in stand te houden. Het hart trekt samen, maar is niet meer in staat om aan haar pompfunctie te voldoen. In deze omstandigheden en na de analyse van het hartritme, zal de AED toelaten te « defibrilleren ». Het toebrengen van een gecontroleerde elektrische schok zal de ventriculaire fibrillatie stoppen en zal het normale hartritme herstellen.

 

Idealiter moet de AED binnen de vijf minuten na het voorvallen van een hartstilstand gebruikt worden. Om dat mogelijk te maken is het noodzakelijk om een snelle toegang tot AED’s te verzekeren. Dit verklaart de toenemende aanwezigheid van AED’s op veelbezochte publieke plaatsen, zoals stations, luchthavens, commerciële centra of sportieve instellingen.

Een AED is te herkennen aan volgende logo’s.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Haut de page

Copyright © minipop.be

separateur

 

 

separateur
FR / NL
a