header
 
separateur
separateur
separateur
separateur
separateur

 

Waarom cardiale reanimatie zonder ventilatie in het project Minipop?

De reanimatie die onderwezen wordt in het project Minipop bestaat uit borstcompressies zonder beademing.

Veelvuldig onderzoek stelde zich en stelt zich nog steeds de vraag of het beter is om de borstcompressies met of zonder beademing aan te leren. Gezien de beperkte middelen en de noodzaak om de cursus beknopt te houden bij de massavorming CPR, kiezen recente grootschalige acties in de Verenigde Staten en Engeland (British heart foundation hands-only CPR, hard and fast) duidelijk voor CPR die enkel bestaat uit borstcompressies. Volgens de richtlijnen op Europees niveau moeten beademingen enkel toegediend worden indien men hierin gevormd is en zo niet moeten enkel borstcompressies uitgevoerd worden.

Andere studies hebben aangetoond dat mond-op-mondbeademing vaak een obstakel vormt dat mensen ervan weerhoudt om CPR te geven.

Daarenboven verhoogt de afwezigheid van beademingen het aantal toegediende compressies per minuut aanzienlijk, wat voordelig is voor het slachtoffer in het begin van de reanimatie. De meest recente richtlijnen dringen erop aan de tijd van de onderbrekingen van de compressies zoveel mogelijk te minimaliseren.

Sinds enkele jaren leggen de operatoren bij 112 via telefoon uit aan de personen die aanwezig zijn bij het slachtoffer hoe de noodzakelijke handelingen uit te voeren. Onderzoek toont aan dat compressies zonder ventilatie in deze omstandigheden betere resultaten haalt.

Er dient evenwel vermeld te worden dat de meest recente medische richtlijnen desondanks kiezen voor CPR met mond-op-mondbeademing en dat beademingen in sommige gevallen (kinderen, drenkelingen of mensen met een hartstilstand veroorzaakt door ademhalingsproblemen), onontbeerlijk zijn.

 

 

 

 

 

 

 


Haut de page

Copyright © minipop.be

separateur

p

partenaire

 

separateur
FR / NL
a