header
 
separateur
separateur
separateur
separateur
separateur

 

De meest voorkomende reden waarom mensen niets ondernemen in het bijzijn van een bewusteloze persoon die slachtoffer is van een hartaanval, is het gebrek aan kennis en de angst om iets verkeerd te doen. Ons project werd gecreëerd om dit probleem te verhelpen.

We willen met het project Minipop op lange termijn een zo groot mogelijk aantal mensen vormen in basis cardiopulmonaire reanimatie (CPR). Het doel van het vormen van zoveel mogelijk mensen in basis-CPR is om het aantal reanimaties door omstanders bij slachtoffers van een hartstilstand te vergroten en daardoor het overlevingspercentage positief te beïnvloeden.

In het kader van het project Minipop beschouwen we volgende concrete doelstellingen:

  • Een duidelijke materie omtrent CPR onderwijzen die elke persoon zonder medische achtergrond in staat stelt een slachtoffer van hartstilstand te reanimeren; 

  • Kinderen van de vooraf bepaalde leeftijdscategorie van 12-13 jaar vormen in basis-CPR. Het project Minipop richt zich naar leerlingen ouder dan 12 jaar, gezien de moeilijkheidsgraad van de theorie en de noodzaak een zekere grootte en een zeker gewicht te hebben om in staat te zijn de compressies correct uit te voeren;

  • Vormingen voorzien binnen de omkadering van een school of jeugdbeweging, omwille van het georganiseerd educatief kader en de aanwezigheid van leerkrachten of opleiders om kennis door te geven;

  • De actieve participatie van leerkrachten stimuleren, gezien het aantal te vormen kinderen. Daarom is het nodig naast de kinderen ook de leerkrachten te vormen. We voorzien een (gratis) CPR-vorming van drie uur voor de leerkrachten, waarna zij op hun beurt aan de hand van ons didactisch materiaal de leerlingen opleiden in twee lesuren;

  • De integratie van de CPR-basisvorming in het verplichte schoolcurriculum van het secundair onderwijs vergemakkelijken. In afwachting wordt CPR waar mogelijk reeds geïntegreerd in het curriculum in het kader van vakoverschrijdende of interdisciplinaire eindtermen;

  • De leerkrachten en leerlingen aansporen hun opgedane kennis door te geven aan hun omgeving of deze laatste aan te moedigen zelf een vorming te volgen.

 

 

 

 


Haut de page

Copyright © minipop.be

separateur

p

partenaire

 

separateur
FR / NL
a