header
 
separateur
separateur
separateur
separateur
separateur

 

De vorming aan de leerlingen wordt gegeven door een leerkracht per klas en omslaat twee lesuren:

  • Het eerste lesuur focust op de theorie. Het doel is om de leerlingen de werking en de rol van het hart, wat er gebeurt bij een hartstilstand en de theorie van de reanimatiehandelingen aan te leren. Een te downloaden document en het educatieve filmpje kunnen gebruikt worden voor dit theoretisch deel.
  • Het tweede lesuur spitst zich toe op praktijkoefeningen met de Minipop.

Bij afloop van deze twee periodes, zullen de leerlingen in staat zijn:

- Uit te leggen wat een hartstilstand is;

- Uit te leggen wat het belang is van CPR in aanwezigheid van een slachtoffer van hartstilstand en wat het belang is van het aanleren van CPR;

- Om in aanwezigheid van een slachtoffer van hartstilstand de handelingen uit te voeren in volgende orde:

*Een slachtoffer veilig benaderen door rekening te houden met alle gevaren voor zichzelf, het slachtoffer of omstanders;

*Het bewustzijn van het slachtoffer controleren door voorzichtig aan de schouders te schudden;

*Hulp (in)roepen van omstanders, of wanneer er niemand in de buurt is, luid roepen om aandacht te trekken;

*Het slachtoffer omdraaien op zijn rug en de luchtweg deblokkeren met de juiste techniek: één hand op het voorhoofd en twee vingers van de andere hand onder de kin plaatsen en het hoofd voorzichtig naar achteren kantelen;

*De ademhaling controleren (max. 10 seconden) en terwijl de luchtweg openhouden: Kijken, Luisteren en Voelen;

*Bellen naar het noodnummer 112 en duidelijk volgende zaken melden – door een andere persoon indien aanwezig:

1. Waar? (precieze plaats van het gebeuren)
2. Wat? (onbewust en ademt niet meer)
3. Wie? (volwassenen/kind)
4. Hoe? (dat borstcompressies bezig zijn of zullen worden gegeven)

* Borstcompressies correct uitvoeren:

1. Hiel van de hand in het midden van de borstkas plaatsen;

2. Hiel van de andere hand bovenop de eerste hand plaatsen en de vingers in elkaar haken; 

3. Schouders, met gestrekte ellebogen, loodrecht boven de borstkas van het slachtoffer brengen;  

4. Het borstbeen 5-6 cm indrukken, de borstkas laten terugplooien zonder contact
met de borstkas te verliezen, en continu borstcompressies.

* Ononderbroken doorgaan met borstcompressies en enkel stoppen indien:

Professionele hulp het overneemt;

Bij uitputting (en iemand anders eventueel overneemt);

Het slachtoffer opnieuw normaal begint te ademen.

De leerling zal na deze vorming zelfstandig een ononderbroken CPR (zonder ventilatie) kunnen uitvoeren.

De leerlingen zullen de CPR-handelingen op hun beurt aan familieleden en vrienden kunnen aanleren door gebruik te maken van het didactisch materiaal op deze website.

 

 


Haut de page

Copyright © minipop.be

separateur

p

partenaire

 

separateur
FR / NL
a