header
 
separateur

 

Een onverwachte hartaanval treft jaarlijks 10.000 personen in België. Het aantal slachtoffers dat overleeft, blijft ondanks wetenschappelijke vooruitgang extreem laag.

Bij een hartstilstand met oproep naar de hulpdiensten (112) zijn de enige twee interventies waarvan de doeltreffendheid wetenschappelijk bewezen is, de cardiopulmonaire reanimatie (CPR), als deze onmiddellijk na de hartstilstand uitgevoerd wordt, en het gebruik van de automatische externe defibrillator (AED). Deze twee handelingen kunnen gemakkelijk gedaan worden door om door het even wie.

Het is dus mogelijk en tevens zeer belangrijk zoveel mogelijk mensen een beknopte CPR-vorming te geven en hen te informeren over de essentiële rol en het gebruiksgemak van de AED. Deze nood aan CPR-basisvorming voor het grote publiek is de bestaansreden van het project Minipop.

Het schoolkader blijkt optimaal te zijn om een zo groot mogelijk aantal personen te bereiken. De hoge prijs van de klassieke reanimatieoefenpoppen en onze weigering om een financiële bijdrage op te leggen aan onderwijsinstellingen, heeft ons ertoe aangezet een simpel pedagogisch instrument te creëren: de Minipop. Een vergelijkende studie van vorming met de klassieke poppen versus vorming met de Minipoppen heeft de doeltreffendheid van de Minipop aangetoond.

Een eerste model van de Minipop werd gebruikt in scholen uit regio Antwerpen (8000 exemplaren) en regio Brussel (3000 exemplaren) in 2010 en 2011. Deze ging vergezeld van een DVD met een verklarende film. Het nieuw model van de Minipop wordt gebruikt sinds 2013.

Deze website werd ontwikkeld om deelname aan het project te vergemakkelijken. De site toont een dynamische film over massa-CPR gericht aan scholen, algemene informatie over hartstilstand, cardiopulmonaire reanimatie (zoals aanbevolen door de Europese en Belgische Raad van Reanimatie (ERC/BRC)), defibrillatie en alle nodige informatie om deel te nemen aan het project Minipop.

Het doel is om op korte termijn het aantal reanimaties door omstanders bij slachtoffers van een hartstilstand te vergroten en daardoor het overlevingspercentage positief te beïnvloeden. Dit is reeds het geval in andere landen of regio’s waar een grotere proportie van de bevolking een reanimatieopleiding genoten heeft.

We nodigen u uit ons te contacteren om mee te doen aan het project of om meer informatie te bekomen.

Met de beste groeten,

 

 

Professor Pierre Mols,

Voorzitter v.z.w. « Vrienden van de MUG »

Diensthoofd Spoed en MUG, UMC Sint Pieter

 


Haut de page

Copyright © minipop.be

separateur

p

partenaire

separateur

FR / NL
a